CSPC Senior Fellow James Kitfield on President Trump's Syria Tweets